انتشارات امیر کبیر

تقدیر از کتاب آقای دکتر قدیمی در مراسم کتاب سال جمهوری اسلامی ایران – بهمن ماه 1395

بیشتر بخوانید >

امتیاز کتب الکترونیکی منتشره دانشگاه در ارتقا علمی اعضا هیات علمی دانشگاه

بیشتر بخوانید >

تصویب آیین نامه نشر بین الملل

بیشتر بخوانید >

نقشه راه مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

بیشتر بخوانید >

کتاب برگزیده سال دانشگاه

بیشتر بخوانید >

تقدیر از کتاب آقای دکتر ...

۱۳۹۵-۱۱-۲۱ ۱۱:۳۳

امتیاز کتب الکترونیکی منتشره ...

۱۳۹۵-۱۱-۰۲ ۱۴:۵۷

تصویب آیین نامه نشر بین الملل

۱۳۹۵-۱۰-۰۷ ۱۱:۰۰

نقشه راه مرکز نشر دانشگاه ...

۱۳۹۵-۱۰-۰۴ ۱۴:۴۸

کتاب برگزیده سال دانشگاه

۱۳۹۵-۰۹-۲۳ ۱۱:۰۴
جدیدترین عناوین لیست کامل >
پربازدیدترین عناوین لیست کامل >
عناوین برگزیده لیست کامل >